Sign In

Betalingsservice

​Spar tid og penge

 

Nemt og enkelt opkrævningsarbejde

 

Få betalingerne til tiden

 

Hold længere på kunderne/medlemmerne

Om Betalingsservice

​​
​​

 

Betalingsservice gør hverdagen nemmere for mange husstande i Danmark, når regningerne skal betales.

Firmaer og foreninger, som opkræver penge med Betalingsservice, sparer også både tid og penge, fordi de slipper for at udsende fakturaer og indbetalingskort til kunderne.

Med Betalingsservice kan du opkræve penge med automatiske betalinger fra dine kunders konto, når de har tilmeldt regningen til Betalingsservice.

 

Total løsning

Nets tilbyder også håndtering af alle dine øvrige kunder, der ikke har tilmeldt regningen til Betalingsservice. Når du indgår aftale med Nets om brug af Betalingsservice, kan du vælge, at Nets sender indbetalingskort på vegne at dit firma - elektronisk eller på papir. Eller at opkræve dine kunder med Automatisk kortbetaling fra dine kunders betalingskort.

 

Læs mere om Indbetalingskort via Betalingsservice>​​

Læs mere om Automatisk kortbetaling via Betalingsservice>

 

 

​Bemærk

Som udbyder af betalingstjenester er Nets A/S, i henhold til Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, forpligtet til at gennemføre foranstaltninger til forhindring af hvidvask. Det gælder blandt andet overvågning af de transaktioner, der gennemføres via Betalingsservice og Leverandørs

For at sikre en så effektiv AML (anti hvidvask) overvågning som muligt vil transaktionsdata, herunder oplysninger om kreditorer  og debitorer, fremover blive behandlet i et system placeret hos Nets i Norge. Behandlingen har til formål at analysere transaktionsdata til understøttelse af den krævede overvågning af hvidvask.

Nets A/S har orienteret Finanstilsynet i Danmark om denne ændring og anmodet om fornøden tilladelse til flytningen

Fordele

Spar tid og penge med Betalingsservice
De fleste danskere forventer i dag at kunne betale deres regninger med Betalingsservice - uanset om regningen kommer fra en stor virksomhed eller en lille forening. Det sparer tid og penge for kunden og dig.

Bevar overblikket
Betalingsservice giver dig fuld kontrol over debitor-situationen. Når betalingen er sket, modtager du en oversigt med oplysninger om betalinger og eventuelle afvisninger/tilbageførsler. Dette gør den efterfølgende bogføring hurtig og effektiv.

Hold længere på kunderne/medlemmerne
Med Betalingsservice bevarer kunder/medlemmer erfaringsmæssigt deres tilhørsforhold i længere tid, end hvis de betaler fra gang til gang - i visse tilfælde op til 50 % længere. Værdien heraf er langt større end omkostningerne til Betalingsservice.

Bedre betalere
Erfaringerne viser, at regninger tilmeldt Betalingsservice har meget større sandsynlighed for at blive betalt end regninger, der udsendes med et traditionelt indbetalingskort. Mange virksomheder og foreninger har erfaret, at Betalingsservice betyder færre rykkere. Og kontoen for tab på dine kunder/medlemmer bliver mindre. Hertil kommer, at kredit-risikoen for regninger under 1.000 kr. dækkes af pengeinstitutterne, så længe din kunde/medlem har en aftale med sit pengeinstitut om at bruge Betalingsservice.

Spar penge til administration, print og porto
Med Betalingsservice skal din virksomhed sende en samlet oversigt med betalingsoplysninger til Nets og slipper dermed for selv at sende regninger og indbetalingskort ud. Alle oplysninger til Nets sendes elektronisk, krypteret og sikkert via internettet. Prisen for at benytte Betalingsservice er betydeligt lavere end hvis din virksomhed selv skal printe, kuvertere og frankere hver eneste regning.

Sådan kommer du i gang

Kundeaftale
I forbindelse med den øgede indsats for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er Nets A/S som udbyder af betalingstjenester blevet pålagt at identificere og registrere legitimation og bankdokumentation i forbindelse med kundeoprettelser.

CVR nummer
Hos Nets A/S skal alle danske kunder, være registreret med det CVR nummer, som det Centrale VirksomhedsRegister (cvr.dk) har tildelt virksomheden/foreningen.

Du skal endvidere bruge en NemID medarbejdersignatur (tilknyttet CVR nummeret), til at ændre på dit kundeforhold.

 

Når du skal i gang med at bruge Betalingsservice, skal du gøre følgende: 

Kunder udenfor Danmark, inkl. Færøerne og Grønland

Er du ikke registeret med et dansk CVR nummer, men med et udenlandsk fx VAT no. er der følgende procedue:

 

1. Opkræv alle indbetalere eller kun indbetalere med betalingsaftale
Først skal du beslutte, om du vil bruge Betalingsservice til at opkræve alle dine indbetalere, eller om vi kun skal opkræve de kunder, som har en betalingsaftale.

Læs mere under: Mange muligheder med Betalingsservice>

 

2. Vælg it-løsning
Når du opkræver med Betalingsservice, skal du bruge en it-løsning til at sende og modtage leverancer. Du kan:

  • Bruge eget software
  • Udvikle dit eget software
  • Købe færdigt software
  • Bruge Betalingsservice web

Bemærk at uanset om du selv udvikler software eller køber det færdigt, skal dataleverandøren anvende NemID medarbejdersignatur med nøglefil til udveksling af data med Nets.

Udvikling af dit eget software
Du kan vælge at udvikle dit eget software til at sende og modtage leverancer. Denne løsning kræver en del ressourcer af din virksomhed og er kun nødvendig, hvis du har stort behov for en helt skræddersyet løsning, som er integreret med fx et egenudviklet økonomisystem. Hvis du ønsker at udvikle dit eget software, skal du bruge en recordbeskrivelse.

Generel indledning til leverancer

 

Køb færdigt software
En række softwareleverandører udbyder brancherelaterede og standardiserede kunde- og økonomisystemer, som kan udveksle data med Betalingsservice.
Hent liste over softwareleverandører>

 

Er du en mindre virksomhed eller forening som ikke ønkser at udvikle eller købe software, tilbyder Nets i stedet en internetbaseret løsning der hedder Betalingsservice web.

Læs mere om Betalingsservice web>

 

3. Aftale om Indbetalingskort via Betalingsservice (opret FI-kreditornummer)
Hvis du vælger, at Betalingsservice skal opkræve alle dine indbetalere, skal du have et FI-kreditornummer. Du får et FI-kreditornummer i din bank. 

 

4. Tilmelding

Opret kreditoraftale>

Dit pengeinstitut skal godkende, at du benytter Betalingsservice.

5. Test
Når du har tilmeldt dig og er klar til at bruge Betalingsservice, er det en god idé at teste, om dit system virker. Så er du sikker på, at Betalingsservice kan læse dine data, og at du kan modtage og læse data fra os. Du kan ligeledes se eksempler på betalingsoversigten og indbetalingskortene til dine kunder, inden vi sender disse første gang. For dig som ny kunde er denne test uden omkostning.

Hvis du selv udvikler software, skal dette testes og godkendes af Nets. Hvis du benytter Betalingsservice web, er der ikke noget at teste.

Læs mere om test>

 

 

AML

​I forbindelse med den øgede indsats for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, er Nets A/S, som udbyder af betalingstjenester, blevet pålagt, at identificere og registrere legitimation og bankdokumentation fra alle eksisterende og nye kunder i Betalingsservice.
Vi skal indhente dokumentation for, at den anvendte afregningskonto, er ejet af den virksomhed/forening, der har indgået aftale med Nets A/S, om brugen af Betalingsservice. Det betyder i praksis, at det CVR-nr. som ejer PBS-nummeret også skal eje afregningskontoen. Ligeledes skal vi have oplysninger om bestyrelse, direktion samt reelle ejere for de virksomheder, der som kreditorer anvender Betalingsservice.

 

Husk, at din virksomhed skal være ejer af den konto, der anvendes som afregningskonto i Betalingsservice  

 

Se mere om AML på finanstilsynets hjemmeside>

  

Oprettelse og ændringer

Oprettelser og ændringer foretages via ansøgningsportalen.

 

Offentlige virksomheder, Børsnoterede virksomheder og Betalingsinstitutter

Hvis virksomheden ligger inden for en af de ovennævnte kategorier, er kravene til AML behandling en anden. Denne type virksomhed skal kun have AML behandlet Navn, adresse, CVR nr samt konto.

 

Betalingsinstitutter er som regel underlagt tilsyn fra finanstilsynet - klik her for at søge på finanstilsynets liste over disse>


Opsplitning af debitorgrupper til PBS numre

Hvis du har modtaget et brev fra Nets A/S om, at du ifm. AML behandlingen skal have opsplittet dine debitorgrupper, kan du nedenfor se forskellige eksempler, der kan hjælpe dig igennem processen. Hvordan den fremtidige opsætning vil se ud afhænger af, om det er samme CVR nummer på de nye PBS numre og om konti er de samme på PBS numrene - se de 3 eksempler:

 

Er du eksisterende dansk kunde uden CVR nummer:

 

Tidligere har det ikke været muligt for alle typer af foreninger og virksomheder at få et CVR nummer, men dette er nu lavet om hos Erhvervsstyrelsen, således at alle nu kan få et CVR nummer. De sidste områder er nu dækket af de 2 former "Frivillig forening" og "Personligt ejet mindre virksomhed". Du kan læse om disse virksomhedsformer og ansøge om et CVR nummer på disse links: