Sign In

NemID medarbejdersignatur

Om NemID medarbejdersignatur

NemID medarbejdersignatur er et tilbud til alle virksomheder i Danmark. NemID medarbejdersignatur bruges af medarbejdere, ledere og ejere i virksomheder, når de skal legitimere sig på virksomhedens vegne. NemID medarbejdersignatur afløser den oprindelige medarbejdersignatur (Digital Signatur), som siden december 2014 ikke længere kan benyttes. Nets DanID driver systemet bag NemID medarbejdersignatur.
 

Hvad kan du bruge medarbejdersignatur til?

 
 

Fordele med medarbejdersignatur

 

Du kan bruge medarbejdersignaturen til at identificere dig som medarbejder i en bestemt virksomhed eller organisation – det er f.eks., når du:
 • Henvender dig til det offentlige på virksomhedens vegne.
 • Underskriver dokumenter online.
 • Får adgang til information fra en offentlig myndighed.
 • Logger på de private online-services.
 • Logger på interne it-systemer (hvis din arbejdsplads tilbyder dette).

Du kan også anvende medarbejdersignaturen, hvis du vil sende og modtage sikre e-mails, der er krypteret og signeret med en digital signatur.

 

Tre typer medarbejdersignaturer

I kan vælge mellem tre forskellige typer medarbejdersignaturer:

NemID selvbetjening til erhverv

I skal benytte NemID selvbetjening til erhverv, når I skal oprette og administrere jeres medarbejdersignaturer, funktionssignaturer og virksomhedssignaturer. Det er jeres NemID administrator, der har adgang til at administrere bestillingerne. Øvrige medarbejdere kan også benytte selvbetjening, dog med begrænsede muligheder.

 

Log på NemID selvbetjening til erhverv > 

 

Virksomhedens NemID administrator

 

Den første medarbejder i virksomheden, der bestiller en nedarbejdersignatur, bliver automatisk virksomhedens NemID administrator. Der er efterfølgende mulighed for at udpege flere administratorer i virksomheden. Den eller de personer i virksomheden, der er udpeget til at være NemID administrator(er), er underlagt Forretningsbetingelser for NemID administrator.

Læs Forretningsbetingelser for NemID administrator
 
 

Indgå aftale om NemID

For at kunne anvende NemID medarbejdersignaturer skal virksomheden indgå en aftale med Nets DanID. Aftalen indgår du i forbindelse med, at du bestiller NemID til erhverv. Aftalen skal underskrives af en tegningsberettiget i din virksomhed. Hvis du er ejer af en enkeltmandsvirksomhed, kan du underskrive aftalen elektronisk ved hjælp af dit private NemID. Du kan desuden sende aftalen pr. e-mail, fax eller brev til Nets DanID.

Bestil NemID medarbejdersignatur > (siden åbner på medarbejdersignatur.dk)

Sikkerhed

NemID Medarbejdersignatur sikrer fortrolighed, autenticitet og integritet i kommunikation og handel via internettet. Det stiller store krav til sikkerheden, for at du kan undgå misbrug og svig.

 

Signaturen opfylder sikkerhedskrav

 

 

Nets DanID har fået godkendt sikkerheden bag NemID medarbejdersignatur af Datatilsynet. Signaturen opfylder tre afgørende sikkerhedskrav:

 • Modtageren har sikkerhed for, at meddelelsen stammer fra den person, der har sendt den.
 • Sikkerhed for, at der ikke er ændret i meddelelsen undervejs.
 • Ingen uvedkommende kan få kendskab til indholdet af meddelelsen.

Nets DanID sørger for at sikre sikkerheden for den digitale signatur ved videreudvikling og opdateringer. 

 

Gør selv en indsats

Du sikrer et højt sikkerhedsniveau ved at overholde de retningslinjer, som Nets DanID giver. Du skal for eksempel sikre at:

 • Kun DU kender din personlige adgangskode
 • Kun DU har adgang til nøglefilen eller sikkerhedskopien af denne
 • Dit nøglekort ligger ikke frit tilgængeligt, men er opbevaret sikkert
 • Din computer er sikkerhedsmæssigt opdateret

Læs flere gode sikkerhedsråd på www.nemid.nu

 

Med sikker e-mail kan du desuden modtage og afsende signerede og krypterede e-mails.

Læs om sikker e-mail

Priser

 

​NemID til erhverv består af en række services, som I kan sammensætte efter behov. I betaler kun for de services, I vælger. Er I en større virksomhed, kan det være en fordel for jer at vælge Pro-pakken. Med Pro-pakken opnår I rabat på en række services.
 

Priser pr. 4. januar 2016:

 
Priserne for NemID til erhverv er fastlagt i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Priserne kan reguleres én gang årligt i henhold til nettoprisindekset.
 

De tre første er gratis

Ifølge Nets DanID’s aftale med Digitaliseringsstyrelsen kan alle virksomheder oprette tre medarbejdersignaturer gratis. Man betaler fra og med den fjerde medarbejdersignatur, også selvom en af de første tre spærres eller slettes. Man vælger selv om det skal være med eller uden nøglekort. Har en medarbejder både nøglekort og nøglefil, tæller det for to medarbejdersignaturer. Almindelig forbrug af nøglekort er inkluderet i de "tre første gratis". Bestiller man ekstraordinært nøglekort, fx fordi man har mistet sit nøglekort, eller bestiller man selv flere nøglekort på én gang, betaler man pr. kort iht. prislisten.
 
Medarbejdersignaturer udover de tre første betaler man for iht. prislisten. 
 

Tilføj services efter behov

Hvis I ønsker flere end tre medarbejdersignaturer, eller I har behov for særlige services såsom CPR-tilknytning eller flere administratorer, vil I blive opkrævet for det. For større virksomheder kan Pro-pakken være en fordel. Pro-pakken giver adgang til reduceret pris på Support, CPR-tilknytning, Virksomhedssignatur m.m. Hvis jeres virksomhed har behov for mere end én administrator, skal I vælge Pro-pakken.

 

Opsigelse af løbende ydelser

For ydelser hvor der er angivet en pris pr. år eller pr. kvt. gælder, at de kan opsiges uden varsel til udløb af en forudbetalt periode fx ved årligt eller kvartalsvist vederlag. Opsigelse skal ske senest på udløbsdagen. Opsigelse efter udløbsdagen medfører pligt til at erlægge vederlag for en ny periode.
 

Supportydelser

Vilkår

 

For at jeres virksomhed kan bestille og anvende NemID medarbejdersignaturer, virksomhedssignaturer og funktionssignaturer, skal I indgå en aftale med Nets DanID. Aftalen indgås i forbindelse med bestilling af virksomhedens første medarbejdersignatur og skal underskrives af en tegningsberettiget i virksomheden. Den person i virksomheden, der har fået den første medarbejdersignatur, er automatisk NemID administrator. Som NemID administrator er man underlagt Forretningsbetingelser for NemID administrator. Selve anvendelsen af signaturer er omfattet af vilkår for NemID til erhverv.
 

 

Forretningsbetingelser for NemID administrator

 

Den eller de personer i virksomheden, der er udpeget til at være NemID administrator(er), er underlagt Forretningsbetingelser for NemID administrator.
 
 

Vilkår for NemID til erhverv

Vilkårene for NemID til erhverv gælder for anvendelse af NemID medarbejdersignaturer, virksomhedssignaturer og funktionssignaturer.
 
 

Terms and conditions in english

 

Terms and conditions of business for a NemID administrator of commercial NemID

Terms for commercial NemID from Nets DanID A/S

Agreement to create a NemID Administrator (SAMPLE)

 

 

NB: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dansk og engelsk version gælder den danske version.

Please note, that in case of conflict between the Danish and English versions, the Danish version shall prevail.